The Superelectron and the new Physics of Consciousness

Geleceğin Bilimi ve Yüksek Bilincin Kod Kitabı – A Codebook of Future Science and Higher Consciousness
GRUP ÇALIŞMASI

Yaradılış sırasında insan bedenine bazı kodların yerleştirildiğine, toplam 64 adet anahtar sayesinde bu kodların çözülebildiğine ve bu kodların herbirinin deşifre edilmesinin bedenimizi yeni çağa uyumlanmasını sağlayacağına inanılır
Her çalışmada farklı kodlar açılmaktadır.

Ulrike Granögger
Date

11 Ocak 2020

Category

Uzmanlar