Anma

‘Anma’, şimdiye kadar dünyada var olan en eski Çin sanatından biri olarak 5000 yıl öncesine uzanır. Tao felsefesini, Yin-Yang modeli ile Çin’in beş element teorisini temel olarak kabul eder.
Aşağı yukarı 1500 yıl önce ‘Anma’, Çin imparatoru tarafından, rahipler aracılığı ile farklı Çin sanatlarını sergilemek ve Japon kültürünü zenginleştirmek üzere Japonya’ya gönderilmişti.
Japonya’da ‘Anma’, yerel kültür ve ihtiyaçlar doğrultusunda uyumlama sağlamıştır. Bugün uygulanan Anma formu, Japon kaynaklıdır ve bildiğimiz modern meridyen açma uygulamalarının çoğu Anma’ya dayanmaktadır.
‘Anma’ geleneksel Çin felsefesini esas alır. Uygulayıcı vücudun meridyen sistemi üzerinde bulunan Qi noktalarına farklı uyarım teknikleri kullanır. Bu çalışmanın amacı; Qi noktalarını uyararak meridyen sistemi üzerindeki enerjiyi harekete geçirmek için Çakra’lardaki blokajları serbest bırakabilmektir. Amaç daha iyi bir Qi dolaşımı sağlamaktır.

Ampuku

‘Ampuku’ kelimesinin manası ‘Hara’nın nabız atışı’dır. Ampuku, vücudun enerji merkezi olan ve karın bölgesindeki enerji alanında yer alan ‘Hara’ ya odaklanır.
Duygusal Ampuku’nun değerlendirme sistemi, doğanın beş elementi tarafından ‘enerji alanı okuma sistemi’dir.
Bu sistem, Doğu felsefesi ile modern kişisel gelişim yaklaşımının kombinasyonudur ve insan davranış ve evrimini anlamaya dayanmaktadır.
Doğa beş ana elementten oluşmuştur:
Toprak/Dünya, Su, Ateş, Hava ve Metal
İnsanda bu aynı elementlerden oluşmuştur. Her bir element insan bedeninde değişik tür enerjiyi temsil eder. Mesela Toprak/Dünya; temel, aile, önceki ilişkileri temsil eder. Su, duyguları ve yaratıcılığı temsil eder.
Asıl hedef günlük yaşamın konumlandırmasını değiştirmesidir.

Nir Levi
Date

8 Nisan 2018

Category

Uzmanlar