1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Reyna, bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra London Guildhall University’de Uluslararası Ticaret Hukuku alanında katılım belgesine sahiptir.

Türkiye’ye döndükten sonra uzun yıllar çeşitli yerel ve uluslararası hukuk bürolarında çalışmış ve hukuk kariyerinin son yedi senesinde Türkiye’nin en büyük Holdinglerinden birinin Baş Hukuk Müşavirliği görevini yürütmüştür.

Tüm bu süreçlerde, bir yandan yönetim kurulu üyelikleri ve üst düzey yöneticilik görevlerini ifa etmiş, diğer yandan da bireysel yaşantımız ve kurumsal düzeyde uyguladığımız yönetim stilleri, iletişim dili ve biçimleri üzerine seminerler alarak farklı teknikleri uygulama, geliştirme imkanı bulmuştur.

Reyna, hukukçuluğunun yanı sıra, hayatımızdaki her tür ihtilaf ve çatışmaya uygulanabilen, haklı-haksızı tespit derdinde olan klasik yargı yollarının aksine, insani ihtiyaçlarımızı gözeten, tarafların uzlaşmacı çözümlere ulaşabilmelerini kolaylaştıran, ve netice olarak; adaletin, tarafların arzu ettiği hakkaniyet ölçüsünde sağlanabilmesine vesile olan Mediasyon (“Arabuluculuk”) uygulamalarına gönül vermiştir. Bu doğrultuda uluslararası çalışmaları olan bir kurumun Mediasyon – Uzlaştırıcı Arabuluculuk katılım belgesini almış bir Arabulucudur.

Reyna, Avrupa ve Amerika’da son yıllarda yaygınlaşan yeni bir iletişim metodolojisi olan ve Arabuluculuk uygulamalarında da uygulanan, Dr. Marshall B. Rosenberg’in yarattığı ve dünyada öncülüğünü yaptığı “Şiddetsiz İletişim” dili ve bilinci üzerine 2 senelik bir programını tamamlamış ve 2010 yılından itibaren bu olgunun bireysel ve kurumsal yaşantımızda uygulanabilmesi ve yaygınlaşması için çaba vermektedir.

Kendisini yaşam boyu öğrenci olarak tanımlayan Reyna, özüne olan değişim – dönüşüm yolculuğunda Gestalt , Regresyon, Kognitif (“Bilişsel”) Temelleri, Ruhsal Astroloji, Uzak Doğu Felsefeleri ve Sufizm odaklı bir öğrenim sürecine girmiş ve bu doğrultuda çalışmalarına ve öğrenmeye halen devam etmektedir.

Reyna, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (“TKYD”) üyesi olup, aynı zamanda TKYD ile işbirliği içerisinde olan Dünya Bankasına bağlı Uluslararası Finans Kurumu’nun (“IFC”), kurumsal yönetim kademelerinde görev yapan yönetici ve yönetim kurulu üyelerini eğitmek üzere akredite ettiği bir uygulayıcıdır.

Hukuk Danışmanlığına nokta koyduğu 2010 yılından günümüze, yaşantımızın her alanında var olan insani ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bir çok farklı metottan esinlenerek yarattığı birey, kurum ve ihtiyaçları bütünsel olarak ele alan “Değişim – Dönüşüm’de 5D” yaklaşımını kullanarak, bireylere, gruplara ve şirketlere “İletişim Tasarımı ve Dönüşüm – Çatışma Çözümleme Yetkinliği – Kolaylaştırıcı Arabuluculuk – Liderlik – Empatik Mentorluk – İhtiyaçlarımızın Dili” konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
uyguladığımız yönetim stilleri, iletişim dili ve biçimleri üzerine seminerler alarak farklı teknikleri uygulama, geliştirme imkanı bulmuştur.

Reyna, hukukçuluğunun yanı sıra, hayatımızdaki her tür ihtilaf ve çatışmaya uygulanabilen, haklı-haksızı tespit derdinde olan klasik yargı yollarının aksine, insani ihtiyaçlarımızı gözeten, tarafların uzlaşmacı çözümlere ulaşabilmelerini kolaylaştıran, ve netice olarak; adaletin, tarafların arzu ettiği hakkaniyet ölçüsünde sağlanabilmesine vesile olan Mediasyon (“Arabuluculuk”) uygulamalarına gönül vermiştir. Bu doğrultuda uluslararası çalışmaları olan bir kurumun Mediasyon – Uzlaştırıcı Arabuluculuk katılım belgesini almış bir Arabulucudur.

Reyna, Avrupa ve Amerika’da son yıllarda yaygınlaşan yeni bir iletişim metodolojisi olan ve Arabuluculuk uygulamalarında da uygulanan, Dr. Marshall B. Rosenberg’in yarattığı ve dünyada öncülüğünü yaptığı “Şiddetsiz İletişim” dili ve bilinci üzerine 2 senelik bir programını tamamlamış ve 2010 yılından itibaren bu olgunun bireysel ve kurumsal yaşantımızda uygulanabilmesi ve yaygınlaşması için çaba vermektedir.

Kendisini yaşam boyu öğrenci olarak tanımlayan Reyna, özüne olan değişim – dönüşüm yolculuğunda Gestalt , Regresyon, Kognitif (“Bilişsel”) Temelleri, Ruhsal Astroloji, Uzak Doğu Felsefeleri ve Sufizm odaklı bir öğrenim sürecine girmiş ve bu doğrultuda çalışmalarına ve öğrenmeye halen devam etmektedir.

Reyna, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (“TKYD”) üyesi olup, aynı zamanda TKYD ile işbirliği içerisinde olan Dünya Bankasına bağlı Uluslararası Finans Kurumu’nun (“IFC”), kurumsal yönetim kademelerinde görev yapan yönetici ve yönetim kurulu üyelerini eğitmek üzere akredite ettiği bir uygulayıcıdır.

Hukuk Danışmanlığına nokta koyduğu 2010 yılından günümüze, yaşantımızın her alanında var olan insani ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bir çok farklı metottan esinlenerek yarattığı birey, kurum ve ihtiyaçları bütünsel olarak ele alan “Değişim – Dönüşüm’de 5D” yaklaşımını kullanarak, bireylere, gruplara ve şirketlere “İletişim Tasarımı ve Dönüşüm – Çatışma Çözümleme Yetkinliği – Kolaylaştırıcı Arabuluculuk – Liderlik – Empatik Mentorluk – İhtiyaçlarımızın Dili” konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Metin Reyna
Date

8 Nisan 2018

Category

Uzmanlar