Evrensel sembollerinin enerjilerin akışını sağlayan anahtarlar olduğuna inanılır. Eğer doğru kullanmayı bilirsek,
enerji akımlarının kapılarını açabiliriz…

SEMBOLİZM (simgebilim), olayların, objelerin (nesnelerin) ve kullanılan deyim ve sözcüklerin,
daha cok dinsel, felsefi ve estetik açıdan yorumunu yapan sistemdir. Simge ya da sembol dediğimiz şey,
gündelik yaşamımızdan bilip tanıdığımız ama alışılagelen, açık anlamına ek olarak özgün
bağlantılar da sunan, bir terim, bir ad hatta bir resimdir. Bunda belirgin olmayan, bilinmeyen ya
da bizim için görünür olmayan bir şeyler vardır. Semboller aracılığı ile birbirimizle bilinçdışı iletişim
kurabilir, oluşan etkiyi davranışlarımıza yansıtabiliriz…
Basit sembolleri anlarsak evrenin işleyişini ve
dinamiğini çözebilriz…

Evrende, var olan hiçbir sır-bilgi kaybolmaz sadece tekrar hatırlanana kadar unutulur. Bu yüzden sembol
bilgisinin de hatırlanmaya başladığı bir süreçte olduğumuzu görebiliriz. Ezoterik semboller ile
ilgili kaynaklar bolca varken, evrensel semboller ve enerjisel titreşimleri ile ilgili kaynaklara ve bilgilere
ulaşmak oldukça zor. Yine de hatırlama sürecinde evren öğrenmemiz gereken bilgeliği bize bir şekilde
öğretiyor. Bu süreçte sembol bilgisinin doğruluğu ve derinliği kişinin tekamül seviyesine göre değişiyor.
İnanıyoruz ki, yeni keşiflerle birlikte sembol bilgisi tekrar gündeme gelecek ve evrenin enerjisini
kullanmanın bu pratik yolları yeniden hatırlanacaktır…

Ata Nirun & Belkıs Huri Dalaman
Date

8 Nisan 2018

Category

Uzmanlar