Kurumsal Eğitimler

Tüm kurumsal eğitimler için Bilgi Paylaşım Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.
+90 212 245 29 42
+90 532 612 85 17
info@bilgipaylasim.com.tr


Şiddetsiz İletişim

Değişim – Dönüşüm’de 5D

Reyna, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (“TKYD”) üyesi olup, aynı zamanda TKYD ile işbirliği içerisinde olan Dünya Bankasına bağlı Uluslararası Finans Kurumu’nun (“IFC”), kurumsal yönetim kademelerinde görev yapan yönetici ve yönetim kurulu üyelerini eğitmek üzere akredite ettiği bir uygulayıcıdır.

Hukuk Danışmanlığına nokta koyduğu 2010 yılından günümüze, yaşantımızın her alanında var olan insani ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bir çok farklı metottan esinlenerek yarattığı birey, kurum ve ihtiyaçları bütünsel olarak ele alan “Değişim – Dönüşüm’de 5D” yaklaşımını kullanarak, bireylere, gruplara ve şirketlere “İletişim Tasarımı ve Dönüşüm – Çatışma Çözümleme Yetkinliği – Kolaylaştırıcı Arabuluculuk – Liderlik – Empatik Mentorluk – İhtiyaçlarımızın Dili” konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.