“Tırmanmaya devam ederseniz, her dağın tepesine ulaşabilirsiniz.”

— Richard James Molloy