Öz’e Yolculuk Çalışması, kelimelerin bile sustuğu, kalbin konuştuğu, Öz’ümüzle olan bağımızı tekrar hatırlamak sevgi olup akmak üzere çıkılan bir yolculuktur. Zihinsel, duygusal, ruhsal, bedensel olarak tıkanıklık hisseden kişiler Öz’e yolculuk için rehberlik alabilir.

Bu çalışmada, herşey’in kaynağı Öz’le tüm tekniklerin dışında saf niyetle çalışılarak frekansların ayarlanması, kişinin kaynağa olan bağının uyumlanması, gelen sevgi ve farkındalıkla titreşiminin yükseltilmesine rehberlik edilir.

Kişinin bu çalışmaya geliş nedenini dahi bilmeye ihtiyaç duymadan, Öz’ündeki sonsuzluktan ihtiyacı olan her ne ise ona niyetle, tamamen sessizlikte gerçekleştirilen bu rehberlik çalışmalarıyla kişi kendini, bütünlüğünü, ilahi plandan dünyaya geliş amacını ve sonsuzluğunu, yani Öz’ünü idrak eder.

Serap Acari, çocukluğundan itibaren çok zorlu deneyimlerle büyümüştür. Tüm bu deneyimlerini içsel olarak farklı bir bilinç seviyesinden yaşamış ve bu onu bugüne getiren yolcuğunda farklı kişisel gelişim çalışmaları ile tanışmasına vesile olmuştur. Kendisi Nefes Koçu, Reiki Master Uygulacısı, Theta Uygulayıcısıdır. Tüm bu kişisel gelişim modelleri onun yolculuğunda ona katkı sağlamıştır. Tüm bu katkılarla bugün kendi içsel rehberliğinden, saf sevgiden gelen kendine özgü kişisel gelişim yolunu uygulayarak danışanlarına katkı ve ışık olmayı seçmiştir.

Serap Acari
Date

8 Nisan 2018

Category

Uzmanlar